I dag køyrer me til Oslo. Der ladar me batteriene, før me i morgo kveld speler på Nesodden Jazzklubb. I Haugesund traff me heilt tilfeldig Kauzeni – ein gammal ven me vart kjende med gjennom prosjektet Umoja Cultural Flying Carpet for nokre år sia. Her ser de Kauzeni sammen med kollegaen Anany og nokre tå bakarane. Verda er ikkje alltid så stor som me trur!

3. april 2019

Vis på Instagram