TRONDHEIM! @antikvariatet! Me har lydsjekk, men vil helst spele konsert NO. Sjåast om tre timar?

30. oktober 2018

Bildet er tatt på: Antikvariatet

Vis på Instagram