Haustturné, dag 15: Kjære dagbok. Me har fortalt oss sjølve at me ikkje skal bli slike som berre postar naturbilete dag ut og inn – men ein vert verkeleg freista av å opphalde seg i denne landsdelen. Lofoten er no eit tilbakelagt kapittel: me har køyrd frå Svolvær til Naustet i Sigerfjorden i dag, der me speler hos Sortland Jazzklubb klokka 22. Då me ankom Naustet, vart me møtt tå dette fantastiske skuet. Nyt!

15. oktober 2016

[if-insta-location]

Bildet er tatt på: Naustet, Sigerfjord

[/if-insta-location]

Vis på Instagram